Denetçi Nedir?

Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör.Görüntülerin, sesin, rengin kusursuz olup olmadığını, çizik vb. bulunup bulunmadığını gösterim odasında filmi izleyerek inceleyen kimse.Denetim yetkisine sahip ve fiilen bu görevi yapan kişi.Gösterim odasında filmi izleyerek görüntülerinin, sesinin, renginin kusursuz olup olmadığını, çizik, çizinti, vb. bulunup bulunmadığını inceleyerek deneti gerçekleştiren, düzeltilmesi gereken aksaklıkları ilgili bölüme bildiren kimse.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Başmurakıplık
Başmüdür
Müdür
Başmüdürlük
Başmüezzin
Başmüfettiş
Müfettiş
Başmüfettişlik
Başmühendis
Mühendis